Ο οργανισμός μας προωθεί το μήνυμα “ούτε ένα ευρώ χαμένο”. Η πανδημία του COVID19 πέρα από τα πολλά κενά που έφερε στην επιφάνεια, έκανε πιο εμφανή την ανάγκη της στρατηγικής διαχείρισης των πόρων. Η στρατηγική που προωθούμε είναι το “Ούτε ένα ευρώ χαμένο” π.χ. υποστήριξη δράσεων που έχουν πραγματικό περιεχόμενο γιατί αυτό σημαίνει ότι γίνεται πραγματικό έργο.

Λίστα των δράσεων και διάδράσεων του οργανισμού μας

 1. Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 2. Παρατηρητήριο για την πανδημία COVID19 και τις επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον
 3. COVID19 – Ρομά – ενημέρωση και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην πανδημία COVID19
 4. AIR Quality Project

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις δράσεις και να μάθετε τα πάντα για αυτές.

1. Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης ΑΠΟΛΛΩΝ (ΑΜΚΕ) παρουσιάζει με δομημένο τρόπο την πληροφορία που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Το παρατηρητήριο συλλέγει τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

 1. πληροφορίες από τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης π.χ.
  1. κοινωνικοί απολογισμοί
  2. οικονομικοί απολογισμοί
  3. ισολογισμοί
  4. περιγραφές έργων
  5. στοιχεία επικοινωνίας
 2. οικονομικούς δείκτες των κλάδων της οικονομίας ή της χώρας
 3. δείκτες για θέματα που αφορούν τους Παγκόσμιους Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξης, την υγεία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία – έχουν εισαχθεί 1500 επιχειρήσεις, 3500 δράσεις και περίπου 380 χιλιάδες δείκτες. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι πάνω από 70 εκατομμύρια δείκτες αλλά χωρίς την κατάλληλη υποδομή είναι αδύνατον να δημοσιευτούν online – υπάρχουν μόνο στο τοπικό μας σύστημα.

Τι υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις που γίνονται μέλη του παρατηρητηρίου;

 1. Το σύστημα που διαχειρίζεται την πληροφορία του παρατηρητηρίου απαιτεί πολλούς υπολογιστικούς πόρους για να έχει την ταχύτητα που πρέπει στην επεξεργασία της πληροφορίας – άρα υποστηρίζεται τους cloud servers και την διαχείρισή τους από εξειδικευμένους τεχνικούς
 2. Υποστηρίζετε τους ανθρώπους μας που επεξεργάζονται, αναλύουν και διαχειρίζονται την πληροφορία π.χ. στατιστικούς δείκτες.
 3. Υποστηρίζετε τους ανθρώπους μας που γράφουν τον κώδικα του συστήματος

Ανταποδοτικότητα προς τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν το έργο

 1. Υποστηρικτές – 100€ ετησίως
  1. αναλυτική παρουσίαση και προβολή στην ιστοσελίδα μας
  2. όλοι οι κοινωνικοί / οικονομικοί απολογισμοί τους και οι δράσεις τους παρουσιάζονται στο σύστημα με την μορφή pdf
 2. Χάλκινοι χορηγοί – 1200€ / έτος
  1. οι επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλά ποσά για την δημιουργία και δημοσίευση του κοινωνικού τους απολογισμού και των εκθέσεών τους. Ελάχιστοι διαβάζουν αυτά τα κείμενα – εκτός από οικονομικούς αναλυτές, επενδυτικές εταιρίες και δημοσιογράφους.
  2. η ομάδα μας επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχει η τελευταία χρονολογικά έκθεση με σκοπό να της κάνει πιο άμεσα διαθέσιμες σε αναλυτές, σε όλους τους επενδυτές, τους ακαδημαϊκούς ερευνητές και τους ερευνητές δημοσιογράφους (ερευνητική δημοσιογραφία και data driven δημοσιογραφία)
 3. Ασημένιοι χορηγοί – 5000€ /έτος
  1. Η ομάδα μας επεξεργάζεται όλες τις εκθέσεις που εκδίδει η επιχείρηση και εξάγει χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υποστηρικτής μας για την προβολή του, για την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και για την ενημέρωση επενδυτών και μέσων επικοινωνίας
 4. Χρυσοί χορηγοί – 10000€/έτος
  1. Οι χρυσοί υποστηρικτές μας μπορούν να έχουν την πλατφόρμα μας με το δικό τους λογότυπο και όνομα και με τις πληροφορίες που αυτοί επιθυμούν – όχι μόνο αυτές που αναφέρονται στην επιχειρήσή τους αλλά και άλλους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης
  2. Η πλατφόρμα φιλοξενείται σε cloud servers που τους διαχειρίζονται οι τεχνικοί μας
  3. Ο χρυσός υποστηρικτής μας αποκτά μία πλατφόρμα και τις υπηρεσίες διαχείρισής της πληροφορίας με ένα σταθερό ετήσιο κόστος
  4. Η ομάδα μας αναπτύσσει ειδικά εργαλεία διαχείρισης για κάθε δράση που κάνει ο υποστηρικτής μας με σκοπό ούτε ένα ευρώ να μην πάει χαμένο

Μη υποστηρικτές – μπορεί απλά να αναφέρονται στο σύστημα αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση.

2. Παρατηρητήριο για την πανδημία COVID19 και τις επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον

Το παρατηρητήριο για την πανδημία CODIV19 συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον). Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής και της επιδημιολογίας που γίνεται καθημερινή καταγραφή της πορείας μίας ασθένειας. Συνδέεται άμεσα με το Παρατηρητήριο για την Βιώσιμη ανάπτυξη αφού η πανδημία έχει επηρεάσει όλους τους παραπάνω τομείς. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός hub πληροφοριών που μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο στα χέρια ερευνητών δημοσιογράφων, ερευνητών γιατρών, του κοινού, των κέντρων αποφάσεων. Η καινοτομία μας είναι η συσχέτιση της πανδημίας με τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Σκοπός μας είναι μέσω της πανδημίας η αλλαγή της νοοτροπίας σε ότι αφορά στην ανάπτυξη, συνεργασία και αλληλεγγύη.

Το παρατηρητήριο συλλέγει τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

 1. επιδημιολογικές πληροφορίες π.χ. κρούσματα, ενεργά κρούσματα, θάνατοι, τεστ κλπ
 2. νέα και γεγονότα
 3. δείκτες για θέματα που αφορούν την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την υγεία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία – έχουν εισαχθεί περίπου 120000 δείκτες και επιδημιολογικές πληροφορίες για όλες τις χώρες του κόσμου.

Τι υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις που γίνονται μέλη του παρατηρητηρίου;

 1. Το σύστημα που διαχειρίζεται την πληροφορία του παρατηρητηρίου απαιτεί πολλούς υπολογιστικούς πόρους για να έχει την ταχύτητα που πρέπει στην επεξεργασία της πληροφορίας – άρα υποστηρίζεται τους cloud servers και την διαχείρισή τους από εξειδικευμένους τεχνικούς
 2. Υποστηρίζετε τους ανθρώπους μας που επεξεργάζονται, αναλύουν και διαχειρίζονται την πληροφορία π.χ. στατιστικούς δείκτες.
 3. Υποστηρίζετε τους ανθρώπους μας που γράφουν τον κώδικα του συστήματος και τον επεκτείνουν σε άλλα θέματα και ανάγκες

Ανταποδοτικότητα προς τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν το έργο

 1. Υποστηρικτές – 100€ ετησίως
  1. Προβολή στην κύρια ιστοσελίδα μας
  2. Παρουσίαση των δράσεων τους για τον COVID19
 2. Χάλκινοι χορηγοί – 2000€ / έτος
  1. Προβολή σε όλες τις ιστοσελίδες μας
 3. Ασημένιοι χορηγοί – 5000€ /έτος
  1. Προβολή σε όλες τις ιστοσελίδες μας και πρόσβαση σε ειδικά εργαλεία για τα δεδομένα μας
 4. Χρυσοί χορηγοί – 10000€/έτος
  1. Οι χρυσοί υποστηρικτές μας μπορούν να έχουν την πλατφόρμα μας με το δικό τους λογότυπο και όνομα και με τις πληροφορίες που αυτοί επιθυμούν – όχι μόνο αυτές που αναφέρονται στην επιχειρήσή τους αλλά και άλλους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης
  2. Η πλατφόρμα φιλοξενείται σε cloud servers που τους διαχειρίζονται οι τεχνικοί μας
  3. Ο χρυσός υποστηρικτής μας αποκτά μία πλατφόρμα και τις υπηρεσίες διαχείρισής της πληροφορίας με ένα σταθερό ετήσιο κόστος
  4. Η ομάδα μας αναπτύσσει ειδικά εργαλεία διαχείρισης για κάθε δράση που κάνει ο υποστηρικτής μας με σκοπό ούτε ένα ευρώ να μην πάει χαμένο

Μη υποστηρικτές – μπορεί απλά να αναφέρονται στο σύστημα αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση.

3. COVID19 – Ρομά

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, υποστήριξη και διαχείριση της πανδημίας και των κινδύνων της στην κοινότητα των Ρομά. Βασίζεται πάνω στην δράση για την πανδημία COVID19 αλλά εμπουτίζεται με δράσεις πεδίου – δηλαδή στους 115 καταυλισμούς όλης της Ελλάδας. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

4. Air Quality Project

Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και ενοποίηση των δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο από τους σταθμούς που έχει σε όλη την Ελλάδα δημοσιεύει τα δεδομένα ανά έτος και ανά ρύπο και ανά σταθμό – όλα σε διαφορετικά αρχεία που η ενοποίησή τους απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Η ομάδα μας αυτοματοποίησε την διαδικασία και ανέβασε αρχικά περίπου 7 εκατομμύρια μετρήσεις (6,072,812 total entries) αλλά η υποδομή μας έφτασε στα όρια της. Συνολικά οι μετρήσεις υπολογίζονται σε 40 εκατομμύρια. Μπορείτε να δείτε το demo στην σελίδα εδώ

©2023 ΑΠΟΛΛΩΝ Οργανισμός Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?